next up previous contents
Volgende: De hamerkoppen Omhoog: Technisch aspect van de Vorige: Inleiding   Inhoudsopgave

De actie

Grofweg bestaat de actie van een piano uit drie delen:

Dit is de essentie waarop de actie van elke vleugel gebaseerd is. De hele geschiedenis van de ontwikkeling van de piano situeert zich hoofdzakelijk rond de ontwikkeling van de actie. Die moet er voor zorgen dat de pianist zo verfijnd mogelijk zijn eventuele ideeën kan omzetten in klank. De grootste ontwikkelingen betreffen de toets en het klankproducerende voorwerp in casu de hamerkop. Dat is ook vrij logisch. De actie moet in staat zijn om elke mogelijke aanslag van de pianist zo genuanceerd mogelijk om te zetten in klank.Subsecties

Reinaert Albrecht 2002-05-19