next up previous contents
Volgende: Patenten Omhoog: De actie Vorige: Patenten   Inhoudsopgave

Het dempersysteem

Het dempersysteem is vrij belangrijk, want zonder dit systeem zou men een kakofonie van door elkaar klinkende klanken krijgen. Dat is nu net wat muziek - meestal toch - niet beoogt. Er zijn drie momenten waarop het dempersysteem in werking treedt:

Voor onze uitleg verwijzen we naar figuur 1.6 op pagina [*]. Het grootste stuk van de mechaniek is vastgemaakt op het demperlepelframe (45). Op het demperlepelframe is met een scharnier de demperlepel (48) aangehecht waarop nog eens een scharnier vastgemaakt is waar een steel met de demper aan zich op bevindt (56). Als een toets wordt ingeduwd, duwt het uiteinde van de toets (40) de demperlepel omhoog zodat de snaar niet meer gedempt wordt op het moment dat de hamer ze aanslaat. Als de toets weer wordt losgelaten valt de demperlepel weer omlaag door de zwaartekracht zodat de snaar weer gedempt wordt. Als het rechterpedaal wordt ingeduwd dan wordt het demperlepelframe omhoog geduwd en daarmee ook de demperlepel want die rust op 45 zodat alle dempers worden omhoog gedrukt. Het sostenutopedaal werkt aan de hand van het uitstekende stukje aan de dempersteel. Als een toets ingedrukt is bevindt het uitsteeksel (51) zich boven de sostenutostang (76a). Als men nu het sostenutopedaal induwt dan kantelt de sostenutostang naar boven en zorgt er voor dat het uitsteeksel iets hoger komt te liggen samen met de demper en de dempersteel. Als men de toets loslaat blijft de demper van die toets omhoog. Om te voorkomen dat de dempers die met het sostenutopedaal omhoog gehouden worden hoger zouden uitsteken en dat andere toetsen die hierna worden ingedrukt ook boven de sostenutostang zouden komen scharniert het uitsteeksel een klein beetje naar boven. Pas wanneer het sostenutopedaal terug losgelaten wordt valt het uitsteeksel terug en kan men opnieuw een aantal andere of dezelfde dempers met het sostenutopedaal ''vangen''.Subsecties
next up previous contents
Volgende: Patenten Omhoog: De actie Vorige: Patenten   Inhoudsopgave
Reinaert Albrecht 2002-05-19