next up previous contents
Volgende: De actie Omhoog: Technisch aspect van de Vorige: Technisch aspect van de   Inhoudsopgave

Inleiding

Dit deel valt uiteen in verschillende hoofdstukken om de goede reden dat er veel te bespreken valt. Van alle Steinway-patenten zijn er 113 die betrekking hebben op piano's. De andere patenten dateren uit de tweede wereldoorlog, het moment waarop de firma een korte periode houten zweefvliegtuigen bouwde. Die blijven bijgevolg buiten beschouwing. Daarnaast handelen ongeveer dertig van die 113 patenten over buffetpiano's. Die zullen we hier ook niet bespreken. Misschien is dat een idee voor een ander scriptie. Dit deel is met andere woorden beperkt tot de patenten die vleugelpiano's aangaan.

Dit deel is als volgt opgevat. Eerst beschrijven we hoe een onderdeel van het instrument werkt of wat het als functie heeft. Daarna worden de gerelateerde patenten besproken. Een sterretje naast het patentnummer geeft aan of het desbetreffende patent momenteel nog gebruikt wordt in de piano's. Gezien het vrij grote aantal patenten kon ik onmogelijk de patenten tot in detail bespreken. Ik beperk mij tot een sumiere bespreking van wat het patent inhoudt.

Daarnaast dient de lezer ook voor ogen te houden dat Steinway nog niet zolang haar productieproces op papier heeft gezet. Dit is maar halverwege de twintigste eeuw gebeurd. Daarvoor werden de kneepjes van het vak veeleer doorgegeven van vakman op vakman zonder neerslag hiervan op papier. Alleen de allerbelangrijkste vernieuwingen werden gepatenteerd.


next up previous contents
Volgende: De actie Omhoog: Technisch aspect van de Vorige: Technisch aspect van de   Inhoudsopgave
Reinaert Albrecht 2002-05-19