next up previous contents
Volgende: Ontsnappingsactie Omhoog: De actie Vorige: Patenten   Inhoudsopgave

De actie

Zoals reeds aangehaald concentreren de meeste patenten en ontwikkelingen zich op de actie. Dat is duidelijk te merken aan het aantal patenten dat hieraan gerelateerd is. 44 van de 113 patenten van Steinway slaan op de actie.

De meest rudimentaire actie die je je kunt voorstellen is deze, waarbij de hamer (met hamerkop) gewoon vastgemaakt is aan het eind van de toets. Dan slaat de hamerkop bij het neerdrukken van de toets de snaar aan en dempt ze ook direct. Als gevolg hiervan zou een pianist dadelijk zijn toets moeten loslaten na de aanslag om de klank verder te laten klinken, wat vrij omslachtig en zeer onhandig zou zijn. Teneinde daar verlichting in te brengen, kwam men op het idee om een ontsnappingssysteem te ontwikkelen1.2.Subsecties

Reinaert Albrecht 2002-05-19