next up previous contents
Volgende: Inhoudsopgave   Inhoudsopgave


HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST
DEPARTEMENT MUZIEK, DRAMATISCHE KUNST EN ONDERWIJS
LEMMENSINSTITUUT LEUVEN


Steinway & Sons

SCRIPTIE aangeboden tot
het behalen van de graad van
Meester in de muziek
door Reinaert ALBRECHT


Promotor: de heer Renaat BEHEYDT

academiejaar 2001-2002

Reinaert Albrecht 2002-05-19