next up previous contents
Volgende: De rand Omhoog: Technisch aspect van de Vorige: Patenten   Inhoudsopgave

De kast

Zoals te zien op figuur 5.1 op pagina [*] bestaat de kast uit:

De steunbalken worden vastgemaakt aan de kruisbalk door een metalen verbindingsstuk (G). Dit verbindingsstuk is één van de plaatsen waar het metalen kader vastgemaakt is. Het wordt ook nog ter hoogte van letters N en P vastgemaakt. Dit gebeurt door een gat in het ijzeren kader. Er wordt een grote schroef in geplaatst. Die gaat op meerdere plaatsen dwars door het klankbord in de steunbalken. Het kader rust op die schroef en wordt er nog eens aan vast geschroefd. Het geheel van kruisbalken en steunbalken wordt het onderkader genoemd.

Aan de binnenkant van de rand bevindt zich een rand waar het klankbord op rust. Aan de achterkant en de zijkant wordt het gietijzeren kader vastgeschroefd op het klankbord. Aan de voorkant is het kader vastgeschroefd op het stemblok.

Figuur 5.1: Deze figuur toont de constructie van de kast.
\includegraphics[width=0.5\textwidth]{kast}Subsecties
next up previous contents
Volgende: De rand Omhoog: Technisch aspect van de Vorige: Patenten   Inhoudsopgave
Reinaert Albrecht 2002-05-19