Geef de naam van de kleine toonaard die bij de voortekening hoort.
Bij kruisen neem je een halve toon omhoog van de laatste kruis. Bij mollen neem je de voorlaatste mol. Daarna ga je een kleine terts omlaag.