Geef de naam van de grote toonaard die bij de voortekening hoort.
Bij kruisen neem je bij de laatste kruis een halve toon omhoog. Bij mollen neem je de voorlaatste mol.