next up previous contents
Volgende: Geschiedenis van Steinway & Omhoog: Inhoudsopgave Vorige: Inhoudsopgave   Inhoudsopgave


Woord vooraf

Steinway. Zelfs de leek die nauwelijks iets van klassieke muziek kent heeft er al van gehoord. Waar echter maar weinig mensen een idee van hebben is haar ontstaangeschiedenis en wat er technisch in het instrument gebeurt. Dit is dan ook het uitgangspunt van deze scriptie geworden. Hoe is Steinway geworden tot wat het is en welke technische aanpassingen heeft het ontwikkeld? Wat betreft die technische ontwikkeling heb ik mij moeten beperken tot een beschrijving van hoe alles mechanisch in mekaar zit. Voor de details zie ik mij verplicht te verwijzen naar de literatuur in de bibliografie.

Tot slot dien ik nog alle mensen te danken die mij hebben geholpen bij het schrijven van deze scriptie:


next up previous contents
Volgende: Geschiedenis van Steinway & Omhoog: Inhoudsopgave Vorige: Inhoudsopgave   Inhoudsopgave
Reinaert Albrecht 2002-05-19